Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng website Imperia Garden Nguyễn Huy Tưởng.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn:

 • Truy cập trang web của chúng tôi
 • Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi
 • Liên hệ với chúng tôi

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

 • Tên, địa chỉ email, số điện thoại của bạn
 • Thông tin về các dự án bất động sản mà bạn quan tâm
 • Thông tin về các hoạt động marketing của chúng tôi mà bạn tham gia

Cách chúng tôi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

 • Cung cấp cho bạn các dịch vụ và thông tin mà bạn yêu cầu
 • Thông báo cho bạn về các dự án bất động sản mới và các sự kiện của chúng tôi
 • Cải thiện trang web và các dịch vụ của chúng tôi

Cách chúng tôi chia sẻ thông tin

Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba trong các trường hợp sau:

 • Khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn
 • Khi chúng tôi cần chia sẻ thông tin để cung cấp cho bạn các dịch vụ mà bạn yêu cầu
 • Khi chúng tôi cần tuân thủ luật pháp hoặc quy định

Bảo mật thông tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách bảo mật sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ hotline: 0988476006

© 2023 ImperiaGardennguyenhuytuong.com, All rights reserved