Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Website Imperia Garden Nguyễn Huy Tưởng là website chính thức của dự án Imperia Smart City do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản MIK (MIK Group) làm chủ đầu tư. Website cung cấp thông tin về dự án, các sản phẩm và dịch vụ của dự án, cũng như các thông tin khác liên quan đến dự án.

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng

  • Người sử dụng có quyền sử dụng website Imperia Garden để tìm hiểu thông tin về dự án Imperia Smart City hoặc các thông tin khác liên quan đến dự án.
  • Người sử dụng có quyền phản ánh, góp ý về các thông tin trên website Imperia Garden.
  • Người sử dụng có trách nhiệm sử dụng website Imperia Garden một cách hợp pháp và đúng mục đích.

Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ liên quan đến việc sử dụng website Imperia Garden sẽ được giải quyết bằng thỏa thuận giữa MIK Group và người sử dụng. Trường hợp không thể giải quyết bằng thỏa thuận, tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều khoản cuối cùng

Các điều khoản sử dụng này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh tại website Imperia Garden Nguyễn Huy Tưởng liên quan đến các điều khoản sử dụng này sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.

© 2023 ImperiaGardennguyenhuytuong.com, All rights reserved